Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Jae Hee


Name: 재희 / Jae Hee (Jae Hui)
Tên thật : Lee Hyun Kyun
Real Name: 이현균 / Lee Hyun-kyoon (Lee Hyeon-gyun)
Profession: Actor
Date of birth: May 25, 1980
Height: 178cm
Weight: 63kg
Blood type: O
Học vấn : Đại học Dankuk0 nhận xét

Đăng nhận xét